Produktionen

Eberton är en  är en ekologisk väggfärg som tar hänsyn till både människa och natur. Färgen produceras i en familjeägd fabrik i tredje generationen utanför Stockholm med full kontroll på råvaror och process. Produktionen uppfyller höga miljökrav och saknar för människor skadliga kemikalier och konserveringsmedel.  Detta gör färgen ideal för miljöer där till exempel barn vistas.

Ladda ner och läs mer i vårt säkerhetsdatablad: