Eberton

Eberton är en nystartad svensk producent av en serie ekologiska och giftfria kalkfärger för inomhusbruk. Eberton är framtaget av Catarina Kuylenstierna, med ambitionen skapa en väl utvald färgpalett med kulörer som harmoniserar med varandra i en kvalitativ kalkfärg med extra hög kalkhalt.

Hur ljuset påverkar en kulör är fascinerande. Mineralerna i kalkfärgens matta yta gör att ljuset bryts på ett unikt sätt och ger väggytan ett naturligt mjukt och levande uttryck. Med enkla medel som färg och ljus skapas rumslighet och stämning, det personliga och unika får ta plats i våra hem. Det operfekta blir det perfekta.”

Kalkfärg

Kalkfärg har funnits i alla tider och har fantastiska kvaliteter. Med sin naturliga mögelbeständighet klarar den sig till skillnad från andra vanliga färgtyper utan konserveringsmedel. Eberton har genom omfattande arbete med sin samarbetspartner tagit fram en version som är lätt att hantera och blir en naturlig del av väggen under lång tid. Det är en vattenburen väggfärg, bestående av bränd kalk och naturliga pigment.  Ytan blir sobert matt, betonglik men ger ändå ett varmt intryck.

Ladda ner och läs mer i vår arbetsbeskrivning:

Kulörerna

Eberton produktserie omfattar fyra grundfärger och tre serier kalkfärger om fem kulörer i varje: Furillen, Sadelöga och Urvädersgränd. Slutligen finns en sealer som används i utrymmen med hög slitage eller våtutrymmen. Färgerna är färdigblandade i tre serier om fem noga utvalda kulörer som passar väl tillsammans. Tanken är att olika rum skall få en egen identitet men ändå knytas samman för att skapa ett hem i harmoni. Kalkfärg ger ett unik supermatt intryck med lätt struktur som ramar in rum och skapar en helhetskänsla.

Produktionen

Eberton är en  är en ekologisk väggfärg som tar hänsyn till både människa och natur. Färgen produceras i en familjeägd fabrik i tredje generationen utanför Stockholm med full kontroll på råvaror och process. Produktionen uppfyller höga miljökrav och saknar för människor skadliga kemikalier och konserveringsmedel.  Detta gör färgen ideal för miljöer där till exempel barn vistas.

Ladda ner och läs mer i vårt säkerhetsdatablad:

Köpställen

Eberton finns tillgänglig till försäljning hos Zandvoort i Sickla Köpkvarter och hos Kulturhantverkarna på Norra Stationsgatan i Stockholm.  För mer information, vänligen kontakta Eberton på info@eberton.se och följ oss på Instagram @eberton.se